Bouwservice Buskoop B.V. verzorgt alles wat nodig is voor een kwalitatieve realisatie van al uw bouwplannen. Bouwservice Buskoop heeft al vele jaren ervaring in de bouw. Wij verzorgen ook de service voor de inzet van onderaannemers zoals bijvoorbeeld loodgieters en elektriciens. Wij hebben een uitgebreid netwerk van vaste onderaannemers die voldoen aan onze strenge eisen met betrekking tot geleverde kwaliteit, service en kosten. Uw bouw wordt binnen de afgesproken tijd opgeleverd. Uiteraard verlenen wij de noodzakelijke service als blijkt dat er onverhoopt toch iets niet in orde is (garantie).

Wij zijn gespecialiseerd in:

  •     Klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud
  •     Verbouwen
  •     24 uurs storingen
  •     Planontwikkeling
  •     Renovatie
  •     Schilderwerk zie Buskoop Schilders B.V.
  •     Inrichting kantoren / bedrijfsruimten
  •     Houtrotherstel

Klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud

Reeds vele jaren neemt Bouwservice Buskoop vele woningcorporaties in de regio Rijnmond het dagelijks klachten- en mutatie onderhoud uit handen. Onze vaklieden staan dagelijks klaar om de klachten van de bewoners af te handelen en woningen weer verhuurbaar te maken. De opdrachten die de woningcorporaties ons verzenden worden dagelijks gepland of uitgevoerd, daarbij zorgen wij ervoor dat de bewoners op de hoogte zijn van de planning, onze vaklieden vertrekken met de juiste materialen en wij onze afspraken nakomen. Na uitvoer wordt het werk indien gewenst technisch gereed gemeld.
Naast het klachten- en mutatie onderhoud voeren wij ook veel planmatig onderhoud uit. Dit onderhoud komt vaak voort uit een meerjarenplanning en zorgt ervoor dat van een geheel complex, een hele straat of een hele wijk bepaalde onderdelen in 1 project worden aangepakt. Hiermee kunnen op lange termijn veel kosten worden bespaart. Ook blijven de panden in goede staat en zorgt het ervoor dat woningen aan de eisen van de huidige tijd blijven voldoen. Bouwservice Buskoop heeft specialisten in dienst die eventueel in samenwerking met de opdrachtgever meerjarenonderhoudsplanningen kunnen opstellen.

Verbouwen

Een dynamische samenleving stelt haar eisen aan gebouwen en installaties. Die eisen veranderen regelmatig, vandaar dat Bouwservice Buskoop in de loop der tijd woningen, winkels en allerlei bedrijfspanden verbouwde. Ook hier gaat het om het inspelen van verlangens en mogelijkheden. Bouwservice Buskoop kan de wensen van klanten vertolken in bouwkundige tekeningen, die getoetst kunnen worden aan de plaatselijk geldende voorschriften van de overheid. Vervolgens wordt de vergunning aangevraagd en kan er gebouwd worden. Alles op grond van duidelijke afspraken, uiteraard binnen de grenzen van het beschikbare budget.

24.00 uur storingsdienst

Voor de afhandeling van storingen buiten kantoor uren en in weekenden heeft Bouwservice Buskoop een team van vaklieden tot zijn beschikking, die als team en met ondersteuning van diverse bedrijven adequaat kunnen ingrijpen op spoedeisende onderhoudsgebreken.

Planontwikkeling

In samenwerking met enkele opdrachtgevers heeft Bouwservice Buskoop diverse projecten uitgevoerd waarbij zelfs de ontwikkeling van de plannen is uitbesteed aan Bouwservice Buskoop. Aan de hand van een programma van eisen en een vastgesteld budget zijn deze projecten van initiatief tot en met nazorg uitgevoerd door Bouwservice Buskoop. Uiteraard zijn er diverse momenten waarop de opdrachtgever zijn wensen kan uitspreken en inspraak heeft in het proces. Het meeste werk wordt de opdrachtgever echter uit handen genomen. Wij zien deze manier van werken als een grote vooruitgang, het zorgt voor een mooi en doordacht eindproduct, lage faalkosten, strak geplande uitvoering en een zeer tevreden opdrachtgever en eindgebruiker. Dit omdat wij zelf alle onderdelen van de bouwketen kunnen aansturen en controleren.

Renovatie

Bouwservice Buskoop kan uw woning of bedrijfspand zowel kleinschalig als grootschalig renoveren. Bij een kleinschalige renovatie wordt bijvoorbeeld alleen de buitenschil aangepakt, of alleen enkele onderdelen van de woning. Bij grootschalige renovatie wordt er bijna een nieuwe woning gebouwd, die voldoet aan alle eisen van de huidige tijd, echter voor minder kosten en met een kortere doorlooptijd dan volledige nieuwbouw. Bouwservice Buskoop heeft deskundigen in dienst die zeer goed kunnen bepalen of het rendabel is een pand klein- of grootschalig te renoveren. De renovatie wordt uitgevoerd met een team van bedrijven, waaronder enkele vaste partners op hebt gebied van ontwerp, technisch installatie advies. Bouwservice Buskoop neemt haar opdrachtgever, indien gewenst, alle werkzaamheden uit handen en draagt zorg voor de directievoering en een gewenst eindresultaat.

Schilderwerk

Naast Bouwservice Buskoop voor de bouwkundige werkzaamheden huist ook Buskoop Schilders B.V. bij ons ons in het pand. Uitvoer van bouwwerkzaamheden gaat nu eenmaal vaak gepaard met schilderwerk. Door de nauwe samenwerking met Buskoop Schilders zijn kan het werk strak worden gepland, geheel naar wens worden uitgevoerd en zijn de schilders het verlengstuk van Bouwservice Buskoop die een project echt af kunnen maken. Voor meer informatie kijk op: www.buskoop-schilders.nl

Inrichten kantoren en bedrijfsruimtes

Wanneer bedrijven een nieuw kantoor of pand huren of kopen willen zij daar uiteraard zo snel mogelijk in. De ruimte moet echter wel eerst geheel naar de eigen wensen worden aangepast. Er moeten vaak scheidingswanden worden geplaatst, afwerking op het plafond (systeemplafond), afwerking op de vloer (stoffering) en de wanden. Daarnaast is er vaak veel aanpassing nodig aan E en W installatie. Door de ruime ervaring met dit soort projecten is Bouwservice Buskoop de geschikte partner om de kantoorruimte snel en naar wens aan te passen, uiteraard binnen een vastgesteld budget. U heeft met Bouwservice Buskoop 1 aanspreekpunt voor alle werkzaamheden en men kan niet naar elkaar wijzen in geval van problemen. Wij lossen deze problemen voor u op voordat u deze heeft opgemerkt en daarom komen onze opdrachtgevers ook altijd terug. Zelf turn-key kunnen wij verzorgen; bureaus, stoelen, kasten, zonwering, stoffering, servies, enz. U stapt binnen en kunt aan de slag.

Houtrotherstel

Niet alleen bij achterstallig onderhoud aan panden maar ook bij een reguliere schildersbeurt kan het voorkomen dat er houtrot is opgetreden in de kozijnen. Wij hebben enkele medewerkers opgeleid tot expert op het gebied van houtrot herstel. De kans dat de kozijnen vervangen moeten worden is daardoor veel kleiner en daarmee zijn veel kosten te besparen. Voor de uitvoer van de werkzaamheden werken wij nauw samen met de leverancier van de herstelproducten en bij productvernieuwing gaan onze medewerkers meteen op cursus.